NAŠE SLUŽBY

Služby FAP agency zahraňují služby manažérskou a marketingovou starostlivost naších
klientův. Jedná se především o následovné služby:

– Uzavíraní smluv pro hráče a trenéry
– Realizace domácích i zahraničních transferů
– Organizovaní stáží pro hráče a trenéry v zahraničních klubech
– Sledování talentů a jejich perspektivní výběr
– Poradenstvo v oblasti pojištění sportovce
– Skauting pro kluby

AKTIVITY

FAP agency jako zprostředkovatelský mezník mezi hráči a kluby se svými aktivitami snaží
především o ideální spojení možností a představ na obou stranách florbalového transferu, tj.
řešení uspokojující představy hráče jako klienta, tak i klubu a jeho zástupců jako našeho
partnera. Svojí činností a realizovanými projekty prohlubujeme na jedné straně spolupráci
s našimi partnery, na straně druhé získáváme nové perspektivní kontakty pro budoucí
kooperace, čím rozšiřujeme partnerskou sít.
Celý proces zahrnuje následovní aktivity:

– Monitoring hráče a v případě oboustranného zájmu podpis smlouvy o zastupování
– Příprava a realizování transferu na základě zastupování klubu nebo hráče
– Dohodnutí podmínek hráčské smlouvy
– Hledání hráče splňujícího požadavky klubu
– Kontakt s partnery a klubmi pro co nejkomplexnější přehled o situaci na daním trhu